Remote Beheer is bij VENOS een combinatie van preventief onderhoud en Remote Support. Dit wordt op afstand door middel van een veilige SSL VPN verbinding of andere secure applicaties via het internet uitgevoerd.

Door deze moderne manier van werken kan uw ICT infrastructuur snel en flexibel beheerd worden. Tevens behoren onnodige voorrijkosten om telkens bij u op locatie te komen tot het verleden.

Om Remote Beheer uit te kunnen voeren is het wel noodzakelijk dat er een internetverbinding mogelijk is. Indien deze niet beschikbaar is wegens een storing o.i.d., dient deze eerst hersteld te worden alvorens het Remote Beheer weer kan plaats vinden.

 • Preventief onderhoud
 • Remote Support
 • Monitoring
 • Instructie

Bij preventief onderhoud moet u denken aan het remote controleren, up to date houden en mogelijk opkomende problemen in uw ICT infrastructuur voor te blijven. Hoofdzakelijk worden op de onderstaande punten aandacht gegeven:

 • Het bewaken en uitvoeren van Windows updates, patches en servicepacks op servers en werkstations.
 • Server logboeken worden bijgehouden en waar nodig opgeschoond.
 • Servers worden gecontroleerd op fragmentatie van de schijven.
 • Geheugenverbruik en beschikbare schijfruimte wordt bewaakt.
 • De anti-virus applicaties worden up to date gehouden.
 • Backups worden gecontroleerd en steekproefsgewijs wordt er een restore test gehouden.
 • Controle op de noodstroomvoorziening. (indien aanwezig)
 • Email controle op spam en virussen.
 • De performance van het netwerk wordt gemeten.
 • Er wordt op verdacht netwerkverkeer gecontroleerd.
 • Beveiligingscontroles op de servers en netwerk.
 • Er wordt advies gegeven als er bepaalde problemen naar voren komen.

Onder Remote Support vallen alle wijzigingen, reparaties en incidenten dat op het huidige ICT infrastructuur remote wordt toegepast. Hierbij valt te denken aan:

 • Software- en hardwareproblemen.
 • Verbindingsproblemen (netwerk en internet)
 • Terugzetten van backup bestanden.
 • Wijzigingen doorvoeren. (netwerk, programmatuur, email en gebruikeraccounts)

Met online monitoring wordt pro-actief de status van uw ICT-infrastructuur in de gaten gehouden. Door middel van online monitoring voorkomt uw problemen met uw ICT infrastructuur.
Bij eventuele dreigende calamiteiten kunnen wij ruim van te voren maatregelen nemen, zodat uw bedrijfsvoering ongestoord verder kan gaan. Online monitoring omvat controles van:

 • De vrije ruimte op de harde schijven van uw server
 • De belasting van processoren en geheugen
 • Het volledig afsluiten van alle programma’s
 • De staat van harde schijven, geheugen, processoren en andere onderdelen
 • Controle van lokale back-up
 • Windows-update en firmware controle

Met online instructie kunnen wij u op afstand laten zien hoe bepaalde programma's functioneren en hoe bepaalde handelingen uitgevoerd dienen te worden.

 • Werking van bepaalde programma's
 • Rondleiding in besturingssystemen
 • Maken/controleren van backups
 • Controle en opschonen systeem
 • Wijzigen systeeminstellingen